Coaching

contact 1New Mental Coaching helpt je weer in balans te komen en bewust te worden en je prestatieniveau te verhogen.New Mental Coaching kijkt naar de mens als geheel door een combinatie van neurologische, fysiologische en oosterse en westerse technieken en inzichten toe te passen. Hierdoor wordt op een adequate wijze blijvend resultaat behaald.

Mental Coaching

Tegenwoordig stellen we hoge eisen aan ons zelf, en we moeten presteren op allerlei fronten. Vaak gaat dit lange tijd goed, totdat er problemen ontstaan. In het begin krijgen we vage klachten, die langzaam over gaan in serieuze klachten. Dan volstaat het niet meer met een weekendje rustig aan doen of wat medicatie, maar wordt het tijd om serieus aan de slag te gaan!

Tijdens het eerste intake gesprek wordt de situatie in kaart gebracht, bepaald wat het gewenste resultaat is en de wijze waarop dit bereikt kan worden.

New Mental Coaching is een bijzondere en inspirerende wijze van begeleiding van mensen op emotioneel, mentaal en lichamelijk gebied.  Kortom, een holistische benadering.

Wanneer New Mental Coaching?

Op de volgende gebieden werkt New Mental Coaching:

  • Fysiekgebied ( verhoging van energie door aanpassing voedingspatroon en levensstijl )
  • Ademhaling ( aanleren authentieke ademhaling )
  • Mentaal ( focus en overwinnen van angsten en ontdekken van eigen ik )

In de volgende situaties is New Mental Coaching geschikt:

  • Verminderen van Stress
  • Burn-out
  • Angststoornissen en depressie
  • Pijnklachten
  • Blessures

 

Verschillende werkvormen bij Coaching

New Mental Coaching vindt plaats in allerlei vormen. Grofweg is Coaching te verdelen in drie werkvormen: van een live ontmoeting tot het uitwisselen via e-coaching. Elke vorm heeft zijn eigen effect en voor- en nadelen. Het is aan de persoon die wordt gecoacht en de Coach om een vorm te kiezen of af te wisselen in vormen om het Coachproces zo effectief mogelijk te maken.

Live Coaching

De meest traditionele werkvorm ofwel oervorm bij Coaching is het live ontmoeten. In deze vorm is de communicatie het rijkst; verbaal en non-verbaal. Op basis van het werkelijk contact maken, vindt de uitwisseling plaats en zijn er meerdere aangrijpingspunten aanwezig. De omgeving waarin de ontmoeting plaatsvindt zal zeker bijdragen aan het effect van Coaching. Dit kan in de praktijk bij C-Cura zijn of op een andere, prikkelarme omgeving. Het gaat er vooral om dat de cliënt loskomt van de druk van alledag en zich kan concentreren op zichzelf in een voor hem of haar inspirerende omgeving.

Telefonische Coaching

Bij telefonisch contact is de communicatie puur het gesproken woord. Een telefonische sessie op een afgesproken tijdstip levert volledige focus op mits men zich niet laat storen. De Coaching is dan meer spiegelend en adviserend. Bijvoorbeeld: vlak voor een belangrijke gebeurtenis nog even uitwisselen met je Coach ter voorbereiding, draagt bij aan een goede prestatie.

e-Coaching

e-Coaching is een effectieve en goedkope manier om gerichte Coachvragen te beantwoorden. Dit kan via mailuitwisseling, chat of een Internet-applicatie. De gecoachte wordt bij e-coaching gedwongen zijn gedachten en gevoel helder weer te geven.

Ten opzichte van een live-Coachsessie is de focus bij e-Coaching smaller. Je kan elkaar niet zien, horen, ruiken, voelen, dus er zijn minder aangrijpingspunten voor Coaching. De focus gaat al snel naar de inhoud. e-coaching is ook een hulpmiddel om effectieve en gestructureerde (na-)zorg te verlenen bij een coachtraject.