Stop vernietiging van de mensheid! Een bijzonder mens is heengegaan!

Stop vernietiging van de mensheid! Een bijzonder mens is heengegaan!

Kort voor zijn overlijden op 18 mei 2014 schreef Wubbo Ockels nog één keer op wat hij de wereld wilde vertellen. Zelfs in zijn laatste dagen maakte hij zich druk om de toekomst van de planeet.

Laat het voor iedereen duidelijk zijn: we moeten een nieuwe houding vinden, een nieuwe cultuur, een nieuwe eenheid van de mensheid, voor ons voortbestaan, schreef Ockels. De astronaut pleit voor een geloof in de mensheid, omdat alleen dat geloof alle mensen bijeen kan brengen. Geloven in de mensheid is een andere manier van denken. Een bewustzijn van waar wij zijn en wat de aarde voor ons betekent. We zijn geen bijen die zonder bewustzijn een kolonie bouwen. We zijn geen neutronen die zich niet bewust zijn van wat ze denken. Nee, we zijn intelligente wezens en kunnen ons gedrag observeren. We kunnen de mensheid in een betere richting krijgen als we samenwerken.

 

Hij vatte zijn visie samen in de ’10 geboden voor de mensheid’:

1. De mensheid is onscheidbaar

2. Het doel van de mensheid is overleven

3. De mensheid heeft de aarde en natuur nodig

4. Ons doel is om de mensheid te ondersteunen, en daarmee de aarde en natuur

5. We moeten iedereen respecteren die voor dat doel strijdt

6. Iedereen is verbonden met iedereen via de mensheid

7. Iedereen is verbonden met de natuur en de aarde

8. We zijn allen astronauten van het Ruimteschip Aarde

9. Wie geen respect heeft voor anderen, heeft geen respect voor de mensheid

10. Mensheid, natuur en aarde zijn onscheidbaar

Wubbo Ockels