Privacybeleid

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 20-4-2023

C-cura is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacy verklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 Mei 2018 stelt. Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat C-cura als uw behandelende therapeut een dossier aanlegt. Dit is een wettelijke plicht opgelegd door de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Bij aanvang van de eerste behandeling vraag C-cura u om een behandelovereenkomst te ondertekenen. Hierbij gaat u ook akkoord met het privacybeleid zoals op deze pagina.  C-cura zal haar best doen om uw privacy te waarborgen. Dit betekent het volgende:

 

  • Er wordt zorgvuldig omgegaan met persoonlijke medische gegevens.
  • Onbevoegden hebben geen toegang tot uw gegevens.
  • C-cura hanteert een medisch beroepsgeheim.
  • Ander zorgverleners worden enkel met uw expliciete toestemming geïnformeerd over uw medische gegevens.
  • Een klein deel van uw persoonlijke gegevens worden gebruikt voor de financiële administratie.
  • U heeft recht to inzage in uw cliëntendossier.
  • U heeft ten alle tijden recht om uw gegevens te laten verwijderen.
  • De gegevens in uw cliënten dossier worden, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u de nota kan declareren.

Samenwerking met andere organisaties

Er is een verwerkingsovereenkomst aangegaan met een derde partij genaamd Moneybird en accountant. Met deze partijen worden uw persoonsgegevens in vertrouwen gedeeld voor het opstellen van de juiste facturen.

Cookies

C-cura maakt geen gebruik van cookies op de website.